Loading
 

News

> Cape
> Free State
...& Lesotho

> KwaZulu-Natal
> Namibia
> Northern Transvaal
> Phororo
> Southern Transvaal
> DRC
> DRC in Africa
> RCA
General News
 Page 2
PINKSTER 2013
(22 April 2013)
BANIERE VIR ONS GELOOFSTRYD
Pinkstertyd is tradisioneel inkeertyd, luistertyd, omkeertyd. Ons verwag en bid dat die Here met ons sal werk en ons sal omvorm tot bruikbaarheid in ons aanbidding, ons onderlinge gemeenskap en in ons diens en getuienis in die węreld. Die NG Kerk familie stap tans doelgerig 'n pad met die Belydenis van Belhar (Belhar). Dit het daarom groot waarde dat ons almal saam met mekaar fokus op die perspektiewe uit hierdie belydenis wat in ons familiekring gebore is. Die nasionaal Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis van die NG Kerkfamilie is van verskeie kante versoek om vanjaar se Pinksterreeks saam te stel aan die hand van Belhar.

Klik hier vir die Pinksterreeks (Word)
Klik hier vir die Pinksterreeks (PDF)

Click here for the Pentecost Series (Word)
Click here for the Pentecost Series (PDF)
Read More >>
 
UNITING REFORMED CHURCH IN SOUTHERN AFRICA (URCSA): GENERAL SYNOD POSITION: GENERAL SECRETARY
(23 March 2013)
The position of the General Secretary: General Synod of URCSA is vacant. Such appointment is a performance-based contract for a period of five (5) years.
The General Secretary is responsible to manage and lead the General synod strategically to realize the vision and mission of URCSA.
The application for this position should be send to the Moderator: Dr Mary-Anne Plaatjies van Huffel at mapvanhuffel@sun.ac.za. The closing date is 31 March 2013.
Read More >>
 
Sixth General Synod 2012
(19 March 2013)
The Sixth General Synod of URCSA was in many ways
a special meeting. I would like to highlight a few issues.

Click here for the Minutes

Click here for the Decisions

Click here for the Strategic Plan

Read More >>
 
Week van Gebed 2013
(14 Desember 2012)
Gemeentes van ons NG Kerkfamilie hou jaarliks in Januarie 'n week van gebed. Die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis (VDDG) voorsien hiermee die reeks met die oog daarop en vertrou dat hierdie 2013 gebedsgeleenthede dwarsdeur die kerk in die gemeentes van ons kerkfamilie geseën sal word. Dit is ook 'n jaarlikse instelling van die ekumene en in 2013 word 16-21 Januarie węreldwyd daarvoor ge-oormerk as die week vir Christelike eenheid.

Kliek hier vir Week van Gebed 2013

Week of Prayer 2013
Congregations of our DRC Family annually observe a week of prayer in January. The United Ministry for Service and Witness (UMSW) provides this series in the trust that the prayer meetings in 2013 throughout the congregations may find it useful. The ecumenical church also observes an annual week of prayer for Christian Unity and 16-21 January 2013 is earmarked for this.

Click here for Week of Prayer 2013

Read More >>
 
PASTORAL LETTER FROM THE MODERAMEN 6th GENERAL SYNOD
(8 OCTOBER 2012)
A historic meeting of URCSA General Synod took place at Okahandja, Namibia from 1-7 October 2012 under the theme "Discerning the will of God for the church and the world." The outgoing moderator, Prof. T Kgatla, delivered the opening sermon from Philippians 2: 12-13 and richly blessed the synod with a thoughtful message. He emphasized verse 13: " … for it is God who works in you and to act according to his good purpose." He spoke from his heart, helping us to understand and discern God's will for the church. With absolute brilliance and a strong challenge to members of the church, he compared all religious movements and their "gods" with the Tri-Une God, who works IN us. Our God is beyond comparison!
Throughout the synod we experienced the presence of the Holy Spirit in our devotions, prayers, worship, fellowship, singing and deliberations.
Though the weather was extremely hot, delegates experienced the generous hospitality of our sisters and brothers from Namibia, the "Land of the Brave".
Read More >>
 
<< Back Page 2 Next >>

Press Releases
Click here to read URCSA press releases.

Archive
Click here to view news articles that previously appeard on the URCSA webpage.[Home Page] [Who are We] [Synods] [Ministries] [News] [Confessions] [Links]